Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

booreque
9085 6207 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
booreque
booreque
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viajestpieknie jestpieknie
booreque
4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92 viablackheartgirl blackheartgirl
booreque
6660 d8a4 500
booreque
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromwagabunda wagabunda viainto-black into-black
booreque

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
booreque
booreque
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
booreque
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
booreque
9870 1f95
booreque

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
booreque
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
booreque
Znaleźliśmy się na tym etapie życia, kiedy dociera do ciebie, że twoi najbliżsi przyjaciele dorastają, robią krok do przodu, a ty nadal tkwisz w tym samym miejscu, nadal nie masz pewności, w jakim chcesz ruszyć kierunku i czy twoja obecna sytuacja daje ci szczęście.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black

August 22 2018

booreque
1780 b355 500
booreque
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
booreque
8776 7997
Reposted fromcalifornia-love california-love viamrs-cold mrs-cold

August 21 2018

booreque
booreque
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viablackheartgirl blackheartgirl
booreque
0974 5aea 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl