Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

booreque
4930 90c4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawrazliwa wrazliwa
booreque
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viawrazliwa wrazliwa
booreque
booreque
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viawrazliwa wrazliwa

June 25 2015

booreque
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viawrazliwa wrazliwa
booreque
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viawrazliwa wrazliwa

June 07 2015

booreque
booreque
Reposted fromlaluna laluna viawrazliwa wrazliwa
booreque
5284 d5b0 500
Reposted fromnooneishere nooneishere viawrazliwa wrazliwa
booreque
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz "Panna samotne serce"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viawrazliwa wrazliwa
5682 16a2 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viawrazliwa wrazliwa
booreque
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamariola mariola
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink viamariola mariola
booreque

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viamariola mariola

February 21 2015

2219 0fc8

chaboneobaiarroyoallende:

“Silence is so accurate.” 

Mark Rothko

Reposted fromink ink viacalliope calliope
booreque
so... what? | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viacalliope calliope
booreque
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viacalliope calliope
booreque
9049 83a1 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacalliope calliope

February 18 2015

booreque
1787 ec1b 500
booreque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl